Storno podmínky

Zákazník (zákonný zástupce dítěte) může kdykoliv před zahájením pobytu na letním táboře písemně odstoupit.

Spolek Akkedis může před zahájením pobytu odstoupit jen z důvodu zrušení pobytu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem, tzn. neuhrazení pobytu dítěte do stanoveného termínu.

Zároveň se může „smlouva“ – přihláška zrušit v případě nekomunikace ze strany zákazníka, která je prokazatelně (emailem) delší než 6 týdnů od poslední komunikace ze strany Spolku Akkedis.

Stornopoplatky jsou spojené s účelně vynaloženými náklady spojenými s odstoupením takto:

  • 15% z celkové ceny pobytu, pokud k odstoupení od LT dojde do 31.3.2017
  • 35% z celkové ceny pobytu, pokud k odstoupení dojde do 30.4.2017
  • 55% z celkové ceny pobytu, pokud k odstoupení dojde do 31.5.2017
  • 80% z celkové ceny pobytu, pokud k odstoupení dojde do 30.6.2017
  • 100% z celkové ceny pobytu, pokud k odstoupení dojde od 30.6.2017 včetně

Stornopoplatek bude odečten ze zálohy, kterou zákazník zaplatil. Zbytek úhrady bude zákazníkovi vrácen převodem na účet.

V případě stornopoplatku a doposud neuhrazené zálohy, bude stornopoplatek vyžadován dle platných právních předpisů.

Napsat komentář